luni, 10 august 2015

Meditatie pe chakre - echilibrare si armonizare


Meditatii pe fiecare chakra sunt pentru armonizarea si echilibrarea acestora, pentru a trezi ablitati/calitati latente. 


Chakra este un cuvânt din limba sanscrită care se traduce prin roată sau cerc.
Omul comunică cu mediul înconjurător prin intermediul chakrelor. Ele asigură un permanent schimb de energii subtile care au rolul de a mijlocii comunicarea în orice situație. Din fiecare chakra radiază un anumit număr de canale energetice („nadi”) cunoscute în tradiția yoghină sub numele de petale sau spițe energetice. Clarvăzătorii susțin adeseori că văd chakrele ca niște focare de lumină subtilă distinct colorate care au un număr diferit de petale, care pornesc dintr-un punct central.
Chakrele sau centrele energetice principale sunt șapte la număr, sunt dispuse de-a lungul coloanei vertebrale (din creștetul capului până la baza coloanei vertebrale).

 Efectele meditatiei asupra dumneavoastra:

- vitalitate, energie, dinamism
- eliberare de prejudecati, inhibitii si limitari
- armonizează viaţa sexuală
- dinamizează voinţa
- amplifică încrederea în sine 
- trezeşte şi amplifică capacitatea de a iubi
- armonizeaza comunicarea cu ceilalti
- integrare armonioasa în familie şi în societate
- deschide calea către înţelepciune 
- deschiderea catre o comunicare spirituală autentică cu Universul şi cu Dumnezeu
 - echilibrează toate structurile fiinţei 

 Dupa terminarea cursului ve-ti pasi intr-o lume noua in care voi sunteti in armonie cu Sinele vostru si cu intregul univers. Ve-ti dobandi o stare de calm profund, pace, curaj, iubire, trezirea intuitiei, telepatie.
 
Investitie 70 lei, vom meditata aproximativ 70-80 minute.  
Data meditatiilor 14 august.
Pentru inscrieri trimiteti mail: nagymelinda3@yahoo.com.

joi, 6 august 2015

Initiere in meditatii cu mantre

MANTRA, cheie secretă de intrare în rezonanţă cu sferele de forţă infinite din Macrocosmos
Iniţierea – clipa sacră a Regăsirii de Sine
Mantra-ele, definite simplu ca „formule” mistice, sunt expresii sonore ale unor forţe subtile cosmice, permiţând accesul la realitatea inefabilă pe care o desemnează. Ele devin eficiente pentru yoghin doar în urma unei iniţieri directe primite de la ghidul său spiritual. Procesul iniţierii implică un „transfer de energie” de la ghid spiritual la aspirant şi nu poate avea loc decât dacă primul a trezit şi amplificat în fiinţa sa acel aspect sau acea energie a respectivei forţe sau puteri subtile cosmice. În momentul iniţierii, sunt foarte importante gradul de receptivitate şi starea de linişte mentală a discipolului; acesta trebuie să ajungă interior la o stare de vid, iar apoi să-şi deschidă fiinţa pentru a putea primi energia transmisă prin iniţiere. Într-un anumit sens, în momentul iniţierii aspirantul împărtăşeşte din experienţa ghidului său spiritual, acest moment sacru fiind în primul rând o comuniune la nivel de suflet.
Indiferent de forma pe care o îmbracă (mantra-ică, tehnică meditativă, ritual etc), experienţa impresionantă a iniţierii conferă discipolului certitudinea că îşi poate atinge obiectivul spiritual – realizarea Sinelui şi comuniunea cu Dumnezeu. Acest eveniment profund îi conferă cunoaşterea naturii şi a scopului practicii spirituale. Este ca şi cum, pentru un scurt moment, s-ar întredeschide poarta către eliberarea supremă şi discipolul ar întrezări incredibila lumină divină care sălăşluieşte acolo. Începând din acest moment, el devine plin de încredere, pentru că nu mai este un căutător orb, ci unul care ştie unde şi spre ce se îndreaptă. Continuând perseverent practica yoga, energiile spirituale se trezesc gradat în fiinţa lui, conducându-l la o transformare completă, la o adevărată revoluţie interioară, ajungând de la o fiinţă limitată, focalizată aproape exclusiv asupra ei înşişi, la o fiinţă trezită din punct de vedere spiritual, iluminată.
Purifică şi rafinează subconştientul
Aşadar o mantra este un „vehicul verbal” pe calea Iluminării. În tradiţia spirituală întâlnim două categorii principale de mantra-e: aşa-zisele mantra-e lungi (versete din texte sacre, imnuri religioase, invocaţii în care uneori apare numele divinităţii sau forţei subtile invocate) şi mantra-ele scurte sau sunetele sămânţă. Din punct de vedere ezoteric, numai cele din a doua categorie sunt propriu-zis mantra-e. Această a doua categorie, a sunetelor arhetipale sau a „cuvintelor”-simbol (fără semnificaţie lingvistică), are o deosebită importanţă în tehnicile de meditaţie. Aceste mantra-e scurte, prezente în tradiţiile spirituale autentice, îşi au originea în arhetipurile fundamentale ale manifestării. Savantul elveţian C.G.Jung a descoperit existenţa unor imagini arhetipale care reprezintă conţinutul de bază al subconştientului colectiv, observând o anumită uniformitate în modul pe care îl au oamenii de a le reprezenta. Pătratul, cercul, triunghiul, crucea, dar şi imagini mai puţin abstracte, cum ar fi matricea creatoare, arborele vieţii, bătrânul înţelept fac parte, printre altele, din arhetipurile primordiale. Aceste imagini primordiale apar spontan, din subconştient, la nivelul planului conştiinţei în vise, viziuni, în meditaţii sau în stări emoţionale de intensitate maximă.

Mantra-ele, „vehicule ale spiritului”, sunt un mijloc de a aduce la nivel conştient şi de a purifica imagini şi influenţe active, pozitive sau negative, existente în subconştient. Astfel, prin rafinare şi purificare, aspirantul devine cu adevărat propriul său stăpân.
Fiinţa umană – oglinda universului
Mantra-ele nu sunt, aşa cum se crede uneori în mod greşit, formule magice a căror forţă permite sfidarea legilor naturale şi care, pronunţate cu voce tare, pot să producă oricând miracole. Ele sunt sunete – sau formule sacre – care, direct sau indirect, sunt asociate cu controlul prana-ei sau energiei vitale a corpului, acţionând astfel în calitate de factor dinamizant al forţei latente a fiinţei umane. Efectul unei mantra este mai puternic decât o simplă evocare a unei imagini concrete sau a unui simbol. Mantra trezeşte în fiinţa aspirantului o atitudine corespondentă, precum şi toate calităţile asociate acelei puteri sau forţe subtile cosmice, la nivelul microcosmosului uman. Prin folosirea sistematică a unei mantra-e devenim astfel o reflectare perfectă a armoniei universului. „Ceea ce este sus (în Macrocosmos) este precum ceea ce este jos (în microcosmosul fiinţei noastre). Iar ceea ce este jos (în microcosmosul fiinţei) este precum ceea ce este sus (în Macrocosmos) pentru a desăvârşi miracolul Totului”, se spune în străvechea Tablă de Smarald a lui Hermes Trismegistos.
Desăvârşire şi unitate în diversitate
O mantra acţionează ca un factor de integrare psihică a fiinţei. Ea trezeşte anumite potenţialităţi ale fiinţei umane, în corespondenţă cu nivelul pe care acţionează, apropiind-o de starea de desăvârşire, de unitate. De aceea, fiecare mantra acţionează specific pe diferite niveluri ale fiinţei. Un astfel de sunet arhetipal poate să înalţe fiinţa umană către universalitate. Mantra-ele oferă omului posibilitatea de a realiza armonia dintre lumea interioară şi lumea exterioară, armonia dintre corp şi spirit.
Armonizează centrii de forţă ai fiinţei
Aşa cum am spus, mantra-ele scurte sunt expresia unor sunete esenţiale, arhetipale. Ele nu au un înţeles discursiv, conceptual sau ideatic, accesibil minţii limitate, fiind anterioare formării limbajului. Aceste sunete – sămânţă sau bija trezesc la viaţă imagini primordiale ale subconştientului. De exemplu, bija mantra LAM este în legătură cu simbolul pătratului, asociat în tradiţia yoghină elementului pământ, bija mantra VAM este în legătură cu simbolul semilunii, pe care tradiţia yoghină îl asociază elementului apă etc. Aceste elemente sunt corelate cu proprietăţi precum soliditatea (pământul), fluiditatea (apa), căldura (focul) etc., care sunt, la rândul lor, asociate funcţiilor diferiţilor centri de forţă (chakra-e) ai corpului. Utilizarea unei bija mantra-e armonizează centrul subtil de forţă (chakra) respectiv şi prin aceasta, Mantra Yoga se alătură căilor yoghine de purificare, armonizare şi rafinare a fiinţei, precum Hatha Yoga, Kundalini Yoga etc.
Mantra, yantra şi mudra – trei faţete ale unei Unice Realităţi
Întreaga suprastructură ezoterico-simbolică a tradiţiei yoghine tibetane se bazează pe realitatea „celor trei mistere”. Conform acestei tradiţii, acţiunile, cuvintele şi gândurile nu sunt decât trei expresii diferite ale uneia şi aceleiaşi unice Realităţi. Pentru tantricii tibetani, yantra-ele, mudra-ele şi mantra-ele sunt, într-un anumit sens, identice – ele unifică forţele corpului, sufletului şi spiritului, permiţând aspirantului să devină stăpânul propriului destin şi să atingă starea de desăvârşire.
În experienţa mistică, toate barierele dintre fiinţa individuală şi Absolut dispar. Cei care au trezit în fiinţa lor Adevărul universal sau Realitatea absolută au devenit sfinţi, înţelepţi, mari yoghini, modele spirituale pentru cei care aspiră către desăvârşire.
Mantra-ele au puterea de a trezi în fiinţa umană conştiinţa unei realităţi aflate dincolo de cuvinte şi de gândire, dincolo de ceea ce poate fi exprimat cu ajutorul limbajului. Vibraţiile subtile intense, trezite şi amplificate în fiinţa aspirantului prin intermediul formulelor sacre, fac posibilă perceperea şi experimentarea celor mai profunde dimensiuni ale conştiinţei. Astfel, are loc purificarea şi rafinarea lăuntrică şi este accelerat procesul de evoluţie spirituală.
Mantra-ele sunt sunete subtile care corespund unor anumite aspecte esenţiale ale energiilor sau forţelor subtile cosmice. În şcolile secrete ale Orientului se practică diferite modalităţi de meditaţie folosindu-se emisia mentală a mantra-elor.
Mantra-ele au un rol special, fiind veritabile suporturi prin care ne încărcăm cu diferite energii subtile, şi în multe cazuri ele au totodată rolul de protectori ai fiinţei care le utilizează. Prin utilizarea unei anumite mantra-e benefice rezultă o transformare gradată concomitentă, resimţită la nivelul corpului, psihicului şi al minţii. Mantra are de asemenea un rol important în sublimarea feluritelor energii joase dominante, acest proces fiind catalizat de emisia mentală a acesteia.
De multe ori yoghinii realizează emisia mentală a mantra-ei simultan cu o vizualizare precisă, clară şi continuă a yantra-ei respectivei puteri sau forţei subtile cosmice. Mantra este considerată din punct de vedere subtil sonor ca fiind una cu respectiva putere, forţă, zeu, zeiţă etc. Orice mantra conţine chintesenţa energiilor, trăirilor şi realităţilor specifice acestui aspect al Macrocosmosului. Yoghinul trebuie să păstreze strict secretă orice mantra în care este iniţiat.
Menţin legătura, la nivel de suflet şi spirit, cu ghidul spiritual
Eficienţa unui „vehicul mantra-ic” nu constă în forţa în sine a vehiculului; mantra nu are forţă decât dacă este utilizată în mod corect.
În absenţa iniţierii şi fără a cunoaşte modalitatea corectă de a lucra cu o mantra, această formulă sacră este tot atât de inexpresivă precum o formulă chimică sau matematică pentru un necunoscut. Noi nu creăm apa repetând mecanic H2O. Similar, nu vom obţine efecte considerabile prin repetarea mecanică a unei mantra-e, fără a fi iniţiaţi şi fără a cunoaşte semnificaţia sa (sfera de forţă cu care ne pune în rezonanţă). Iar semnificaţia unei mantra-e nu rezidă în sensul gramatical, în conţinutul ei verbal, ci în relaţia pe care o are cu lumea experimentală, în care toate aspectele emoţionale, spirituale şi culturale au rol specific.
Mantra-ele sunt multidimensionale. Forţa sunetului subtil are, reamintim,  efecte la nivel psihic, mental şi spiritual. De asemenea, mantra are o mare putere creatoare de a trezi imagini primordiale, simboluri arhetipale în discipol. Această forţă creatoare este determinată de experienţa specifică a iniţierii, de momentul „transferului de energie”. Semnificaţia şi conţinutul mantra-ei se amplifică din ce în ce mai mult, proporţional cu progresul pe calea realizării de sine şi cu aprofundarea modalităţilor spirituale. O practică spirituală constantă şi realizată cu dăruire, efortul de a menţine mantra „vie”, va face ca aceasta din urmă să acţioneze precum o forţă de propulsie şi să fie o constantă sursă de inspiraţie, ea menţinând totodată o legătură sufletească şi spirituală intensă şi continuă cu ghidul spiritual. Mantra nu este doar un simbol arhetipal, deci universal, ci şi un simbol iniţiatic, deoarece ea autentifică şi confirmă legătura existentă între ghidul spriritual şi aspirant. Repetarea mantra-ei evocă permanent în aspirant momentul iniţierii, moment în care o nouă dimensiune a fost revelată conştiinţei sale, pentru că în timpul transferului de energie, poarta către Eliberarea supremă s-a deschis un scurt moment.
yogaesoteric

Initierea in mantre costa 80 lei si vom medita in data de 8 august timp de aproximativ 70 minute. 

Vom intra in rezonanta cu o noua mantra care activeaza in interiorul nostru armonia, pacea, bucuria, increderea in sine, iubirea neconditionare, telepatia, curajul, deschiderea ochiului al treilea si deschiderea canalului divin. 
Pentru intiere trimiteti un mail la adresa: nagymelinda3@yahoo.com 

marți, 4 august 2015

Luna în august 2015

Luna în descreştere 1-14 august

Începutul lui august stă sub efectele Lunii pline din Vărsător, care s-a format în ultima zi a lui iulie, pe Axa Cunoaşterii. Aşadar, una dintre cele mai fierbinţi luni ale anului este aşa nu doar la propriu, ci şi la figurat. Soarele aflat în domiciliul său predispune la iubire, exuberanţă, răsfăţ, aventură, manifestări creative, expansiune. Se poate spune că nu doar focul exterior se manifestă, ci şi focul interior, chemarea spre viaţă şi spre experienţă. Acum, după cum bine ştim, focul are două calităţi, ca de altfel orice alt lucru din această lume, una distructivă şi una constructivă. Astfel, focul pârjoleşte, soarele arzător provoacă secetă, distruge viaţa. În aspectul său pozitiv, constructiv, focul întreţine, deci şi Soarele de vară întreţine viaţa, oferă bucurie şi veselie, puterea de a crea. Cu alte cuvinte, unii dintre noi, sub influenţa distructivă a focului, vor avea manifestări orgolioase, vanitoase, exhibiţioniste, extreme. Sub influenţa pozitivă, manifestările sunt cele de iubire, de grijă, de demnitate, respect, creativitate. Ce determină sub ce influenţă putem „cădea”? Ei bine, răspunsul la aceasta întrebare stă în fiecare, la nivel individual, în funcţie de gradul fiecăruia de înţelegere a lumii, a conceptului de iubire de Sine şi de ceilalţi, de capacitatea fiecăruia de a se manifesta creativ.
Foto: Ross2085
Foto: Ross2085
În acest interval Luna parcurge zodiile cuprinse între Vărsător şi Leu. În fiecare zi este implicată în relaţii cu celelalte planete. Astfel, pe 2 august formează o conjuncţie cu Neptun retrograd din Peşti, favorizând visarea, dar şi iluzia, imaginaţia, dar şi dezamăgirile, refugiul în meditaţie şi introspecţie, dar şi refugiul în stupefiante sau alcool. Pe 3 august, aflată încă în Peşti, este implicată într-o Piramidă pe semne de Apă, împreună cu Marte din Rac şi Saturn retrograd din Scorpion. Este o zi cu o puternică încărcătură emoţională, cu posibile manifestări de melancolie, depresie, nemulţumire, venite în conştiinţă cu scopul de a fi înţelese cauzele şi integrate în structura psihică. Acest lucru este favorizat şi de proximitatea Nodului Sud, aflat în al doilea grad din Berbec.
5 august este o zi cu posibile evenimente neaşteptate. Luna este în conjuncţie cu Uranus retrograd, de unde trasează un trigon la Jupiter, Venus retrogradă şi Mercur din Leu . Este o zi în care sunt puternic aspectate zodiile de Foc şi de Apă, şi deloc aspectate zodiile de Aer. Acţiunile din această zi sunt imprevizibile, înflăcărate, şi pot scoate la iveală un tip de mentalitate rigidă, inflexibilitate în decizii. Deşi este plină de pasiune, atmosfera astrală, marcată de multe retrogradări, îndeamnă la cumpătare şi discernământ.
O altă zi importantă este 12 august când Luna, aflată deja de o zi în domiciliu, formează o conjuncţie cu Marte, şi potenţează influenţa Piramidei astrale, în care mai sunt implicaţi Nodul Sud, la un pas de a intra în Peşti şi Saturn retrograd din Scorpion. Având în vedere faptul că Marte nu se simte deloc confortabil în Rac, dimpotrivă, este triggerul care scoate în evidenţă frustrările adânc reprimate în inconştient, ne putem aştepta la manifestări de furie, de mânie, de agresivitate îndreptate spre ceilalţi sau faţă de propria persoană. Ca şi în alte situaţii care evidenţiază agresivitatea interioară, şi de aceată dată este bine de urmărit care sunt cauzele acesteia.

Luna Nouă în Leu – 14 august

Aspectul exact se formează la ora 17:54, ora României, în casa a VIII-a a momentului, având Ascendentul în Capricorn în conjuncţie la orb de 7 grade cu Pluton retrograd, planeta guvernatoare a casei a VIII-a. Domeniile vizate de această casă sunt resursele celorlalţi, sexualitatea şi ocultismul. Soarele şi Luna se află în conjuncţie cu Venus retrogradă şi trasează un trigon la Uranus din Berbec şi o cuadratură la Saturn din Scorpion, ambele în mişcare retrogradă. Nu este un eveniment astrologic uşor, ci plin de evenimente exterioare sau interioare, cu consecinţe în sectorul financiar al familiei sau al grupului, cu probleme în relaţiile cu instituţiile bancare, dar şi în sectorul relaţional, în special relaţiile care implică o dimensiune erotică. Pot să apară tentaţii, treceri la act, adică aventuri sexuale care nu vor rămâne ascunse, dar pot să apară şi sarcini nedorite, neaşteptate. Şi nu în ultimul rând, poate să crească interesul pentru ştiinţele oculte.
Ascendentul în Capricorn şi Pluton în apropierea lui, îndeamnă la o elaborare a problemelor cu care se confruntă fiecare la nivel individual, probleme de relaţionare, de percepţie a realităţii, manifestări personale surprinzătoare, atitudini îndărătnice, refractare sau dominatoare. Cu alte cuvinte, acest aspect al Lunii Noi din Leu, necesită o reflecţie asupra propriei personalităţi, a Ego-ului mult blamat, a acelor aspecte care ne fac unici şi care definesc propria personalitate. Cere verticalitate, toleranţă dar fermitate, determinare dar flexibilitate, capacitatea de a găsi resurse interioare utile în demersurile de adaptare la situaţii noi, la grupuri noi, şi, în general, la viaţa aflată în continuă mişcare.

Luna în creştere 15 – 29 august

În acest interval Luna parcurge zodiile de la Leu la Peşti. În primele zile ale intervalului, aflată în Fecioară, aceasta formează rând pe rând conjuncţii cu Jupiter, proaspăt intrat în această zodie, Mercur, guvernatorul Fecioarei, şi Iunona, astrul căsătoriei. Sunt zile orientate spre analiză, spre muncă şi spre vindecare. Reflecţiile din aceste zile pot scoate în evidenţă modul în care fiecare se raportează la muncă şi la sănătate, la activităţile domestice. Tendinţa este spre purificare fizică, mentală şi emoţională. Pot deveni evidente, clare, excesele pe care fiecare le face într-o direcţie sau alta, fie că este vorba de excese alimentare sau eforturi fizice, şi se pot lua măsuri.
În ziua următoare, Luna formează conjuncţii cu Nodul Nord şi cu Lilith din Balanţă, influenţând sfera relaţională, scoţând în evidenţă anumite termeri personale legate de anumite persoane şi anumite parteneriate, şi necesitatea de a clarifica anumite situaţii tensionate.
O zi interensată din punct de vedere astrologic este 22 august când Luna, aflată în Scorpion, formează o conjuncţie cu Saturn, un aspect armonios cu axa Nodurilor Lunare şi o cuadratură cu Soarele aflat pe ultimul grad din Leu şi cu Jupiter din Fecioară. Spun că este interesantă pentru că din nou sunt posibile manifestările ce ţin de latura sexuală, dar de această dată cu o puternică încărcătură punitivă. Cu alte cuvinte, pot să apară remuşcări, dorinţe puternice dar reprimate sau frustrate de un anumit tip de gândire care spune ce este bine şi ce nu este bine, ce este îngăduit şi ce nu este îngăduit, ce este normal şi ce nu este normal, în funcţie de sistemul de referinţă al fiecăruia. Poate că acum, mai mult ca în alte perioade ale lunii, devine clară vorba „ochii văd, inima cere, conştiinţa nu şi nu.” Şi vorba bancului „mai las-o încolo de conştiinţă”. Dar cine îşi asumă consecinţele?
Pe 25 august, Luna se află în Capricorn, în conjuncţie cu Pluton retrograd, în trigon cu conjuncţia Soare-Jupiter din Fecioară. Energiile zilei sunt orientate spre cumpătare, spre nevoia interioară de aşezare, de liniştire, de „tragere a sufletului”, de odihnă. Emoţiile cu greu îşi găsesc drum spre exterior, chiar dacă lumea interioară este încărcată şi dinamică. Parcă s-ar delimita graniţele, s-ar pune limitele între suflet şi ceilalţi, cu nevoia de împământare a propriei persoane.

Luna Plină din Peşti – 29 august

Aspectul exact se formează la ora 21:35, ora României, având Ascendentul în Berbec în conjuncţie cu Uranus retrograd. Luna se află în Peşti şi pe cuspida casei a XII-a, în conjuncţie cu Neptun retrograd, în timp ce Soarele se află în Fecioară, în conjuncţie cu Jupiter, pe cuspida casei a VI-a, iar Pluton retrograd în conjuncţie cu Mijlocul Cerului formează un aspect armonios cu această Lună Plină. Deşi Ascendentul în Berbec şi Uranus par să sugereze un eveniment astrologic plin de neprevăzut, cu multă iniţiativă şi curaj, aş spune că este mai degrabă un eveniment cu multe revelaţii, cu asumarea unui demers de introspecţie, precum şi descoperirea curajului de a porni pe drumul spre Sine. Este posibil ca activitatea onirică să se intensifice, iar multe dintre mesajele inconştientului personal să se manifeste simbolic prin vise. De asemenea, practicile spirituale pot fi utile şi înlesnesc descoperirea unor aspecte ale propriei persoane necunoscute până acum sau prea puţin băgate în seamă.
Pe de altă parte, creşte interesul faţă de tot ce înseamnă sănătate: de la mâncare sănătoasă, până la un program de viaţă sănătos. Prezenţa lui Jupiter în acest aspect pare să fie garantul unor vindecări „miraculoase”, în unele situaţii, sau redescoperirii speranţei în altele.

Luna în descreştere 30-31 august

Până la finalul lui august, Luna mai parcurge zodia Peştilor, ca în ultima zi a lui Gustar să se afle deja în Berbec. August se încheie diferit de modul în care a început. Dacă entuziasmul şi expansiunea descriau începutul lunii, cumpătarea, reflecţia şi interiorizarea sunt caracteristicile principale ale finalului de lună. Cumva, ca întreaga natură, şi natura umană, sub influenţa astrologică, se pregăteşte de toamnă şi de iarnă. Urmează strângerea recoltei la propriu şi la figurat.
Note tehnice
Perioadele de mers în gol ale Lunii:
2 aug. 1:02 – 1:36
3 aug. 23:35 – 4 aug. 2:24
6 aug. 2:29 – 4:29
8 aug. 7:46 – 8:40
10 aug. 14:45 – 15:08
12 aug. 20:44 – 23:52
15 aug. 7:36 – 10:46
17 aug. 20:16 – 23:22
20 aug. 5:56 – 12:24
22 aug. 22:31 – 23:41
25 aug. 1:04 – 7:22
27 aug. 10:20 – 11:03
29 aug. 10:03 – 11:51
31 aug. 9:53 – 11:33
Aspectele exacte Lună-Soare:
Trigon: 4 aug., ora 22:23, 12°06′ Be/Le
Careu: 7 aug., ora 5:02, 14°16′ Ta/Le
Sextil: 9 aug., ora 14:28, 16°34′ Ge/Le
Conjuncție: 14 aug., ora 17:54, 21°30′ Leu
Sextil: 20 aug., ora 5:56, 26°48′ Ba/Le
Careu: 22 aug., ora 22:31, 29°23 Sc/Le
Trigon: 25 aug., ora 10:34, 1°48′ Ca/Fe
Opoziție: 29 aug., ora 21:35, 6°06′ Pe/Fe

luni, 3 august 2015

INITIERI LUNA AUGUST 2015

5 august - VERITAS REIKI GR I 
6 august - VERITAS REIKI GR II
7 august - VERITAS REIKI GR III
Veritas, la fel ca şi Reiki-ul, se conectează la sursa energetică din care a fost construit (materializat) întregul Univers, pe care o numim generic “Sursa”; însă ca parte activă din Univers, se poate conecta şi la alte entităţi. Unele dintre aceste entităţi sunt cei consideraţi îngeri, alţii sunt maeştri ascensionaţi etc.

10-11 august - Shambala Reiki Gradul I si II  
12-14 august -  Maiestria Shambala, acordajul gradului de Maestru Instructor Shambala Reiki si initiere in campul Merkaba Activat  

Shambala este cunoscută în tradiţia ezoterică a popoarelor din nordul Indiei şi Tibet ca fiind tărâmul celor iluminaţi. Acolo îşi au sălaşul o serie de Maeştri Spirituali care ajută omenirea în dezvoltarea şi evoluţia ei spirituală – aceştia fiind cunoscuţi, de regulă, sub denumirea de Maeştri Ascendenţi. 
Mai multe detalii AICI

17-18 august SEICHIM REIKI nivelul I si II

19-20 august SEICHIM REIKI nivelul III si IV

21 august SEICHIM REIKI nivelul V 

24-25 august SEICHIM REIKI nivelul VI si VII

"Seichim- unul din multele sisteme  ReiKi, prin care fiinţa umană se descoperă. Vibraţie lină, de alinare a durerii dar şi a suferinţei, impuse ca panaceu de supravieţuire, de prea mult timp. Iniţierea este o imensă binecuvântare şi care determină schimbări în structura energetică a acelui care o primeşte. Stare pe care nu o uiţi...prea curând. Dacă practici, starea va face parte din fiinţa ta.

Mai multe detalii AICI. 

 26  august Dolphin Reiki   
Dolphin Reiki dezvolta telepatia si comunicarea cu animalele, reechilibreaza elementul apa din corpul fizic dar si astral. Este o terapie minunata pentru probleme cardiovasculare, emotionale, psihice, stabilizand tensiunea si relaxand corpul. Sunetele scoase de delfini au legaturi puternice cu tonurile primordiale ale vietii pe Pamant. Vechi tehnici atlante de vindecare lucrau cu delfini, incercand sa stabileasca legaturi armonioase intre minte, corp si suflet. Delfinii refac starea si sa ne readuc in ambianta intrauterina, lucrand pentru desavarsirea noastra pentru clipele de atunci si cele de acum, vindecand copilul interior. 
Mai multe deralii gasiti AICI.

27  august - Ordinul lui ZALMOXE
Ordinul lui Zalmoxe este un sistem complet de vindecare si evolutie spirituala.
Cuprinde sase simboluri si doua energii distincte, cu efecte imediate in terapia corpului fizic si energetic.
Sistemul se preda in doua nivuri: practicant si maestru.
Mai multe detalii AICI 

28 august - Arhanghelul Sandalphon
Arhanghelul Sandalphon poarta rugaciunile la Dumnezeu ii ajuta pe oameni sa-si vindece tendintele agresive,
ii ajuta pe muzicieni, in special pe cei care folosesc muzica pentru vindecare. Arhanghelul Sandalphon protejeaza Pamantul si este Maestru al Muzicii.

Este recunoscut ca conducator al Ingerilor Compasiunii, al Cerului sapte, si un Inger al rugaciunilor.
Sandalphon ne deschide catre comunicare, ne ajuta sa rostim adevarul cu voce gentila.
Mai multe detalii gasiti AICI.

Pentru inscrieri trimiteti mail la adresa: nagymelinda3@yahoo.com, cu specificatia in ce sistem doriti initierea.